Strona głównabiuletynDecyzje o warunkach zabudowyWydanie decyzji o warunkach zabudowy: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 5360/3 w m. Lubatowa”