biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPrzeprowadzenie inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.