biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Zmiana uchwały Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych