biuletynDecyzje o warunkach zabudowyWydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 5360/3 w m. Lubatowa”

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 5360/3 w m. Lubatowa”