biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnych w m. Iwonicz na działkach nr ewid 4867/4, 4868/7, 5019, 5011, 5014/2, 5014/3, 5014/1, 5013, 4861/1

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnych w m. Iwonicz na działkach nr ewid 4867/4, 4868/7, 5019, 5011, 5014/2, 5014/3, 5014/1, 5013, 4861/1