Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatowa na działkach nr ewid 6016, 6015, 6000/1, 6017/2, 6023, 6024, 6025, 6017/1