biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.

Nr ogłoszenia: 569475-N-2020 z dnia 2020-08-04

Zamieszczenie ogłoszenia obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego – roboty budowlane

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

WYBÓR OFERTY: