biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – Etap III”.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – Etap III”.

Ogłoszenie nr 570395-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – roboty budowlane

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

WYBÓR OFERTY: