biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Dostosowanie usług lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb zmieniającego się rynku”