biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”