Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Ogłoszenie nr 594925-N-2020 z dnia 2020-10-08

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – usługi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

WYBÓR OFERTY: