biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działce nr 3729 w m. Lubatowa