biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu, oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu, oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.