Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju im. ks. Jana Rąba”.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju im. ks. Jana Rąba”.

Ogłoszenie nr 767985-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

WYBÓR OFERTY: