biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”.

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”.

Ogłoszenie nr 768098-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

WYBÓR OFERTY: