Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój