Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiInformacja z przeprowadzonych konsultac…

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok”

Powiększ litery
Zmień kontrast