Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.