Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Niedochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iwonicz-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.