Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu drogi gminnej nr1807033 G000010 w km. 2+300 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim” 2) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej o nr ewid. dz. 886 w km 0+000 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu drogi gminnej nr1807033 G000010 w km. 2+300 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim” 2) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej o nr ewid. dz. 886 w km 0+000 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim”