Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 w m. Lubatowa