Strona głównabiuletynOchrona środowiskaZawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działka o nr ewid. 5470, 5480/1, 5473, 3961/1 miejscowości w Iwonicz”