Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój