biuletynOchrona środowiskaPrzebudowa linii 400kV Krosno Iskrzynia – Lemesany na odcinku pomiędzy słupami nr 346-349″ w miejscowości Lubatowa