biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Zmiana Uchwały Nr XXXIV/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”