biuletynGospodarka nieruchomościamiInformacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 4.10.2021r.

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.:Dz. U. z 2014r. poz.1490) informuję, że w dniu 4 października 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, pokój 204 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, dz. ewid.  nr 829/10 o pow. 0,6008ha, której prawo ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00045872/3.

Cena wywoławcza wynosiła 984 000,00zł (brutto).

W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do 29 września 2021r. nikt nie wpłacił wadium.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, na stronie BIP oraz na stronie: https://iwonicz-zdroj.pl w okresie od 4.10.2021r.  do 11.10.2021r.