Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na części działek nr ewid. 255/3, 255/4 położonych w m. Iwonicz