Strona głównabiuletynOchrona środowiskaSprostowanie oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy linii 400kV oraz postanowienia z dnia 22.11.2021r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji środowiskowej