biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr G114601R ul. Zagrodniki i ul. Kmiecie wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Iwoniczanka w km 2+277 w miejscowości Iwonicz”

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr G114601R ul. Zagrodniki i ul. Kmiecie wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Iwoniczanka w km 2+277 w miejscowości Iwonicz”