Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiInformacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok”

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok”

Powiększ litery
Zmień kontrast