biuletynImienne wykazy głosowania radnychImienny wykaz głosowania na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2022 r.