Strona głównabiuletynDecyzje o warunkach zabudowyBudowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na części działki nr 5270/65 i 5270/64 w miejscowości Iwonicz

Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na części działki nr 5270/65 i 5270/64 w miejscowości Iwonicz