Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Iwoniczu-Zdroju, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym