Strona głównabiuletynOgłoszenia różnePrzetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266:

-rok produkcji: 1983, nadwozie pożarniczo-gaśnicze GBA 2,3/20 z 2004 r.,

-nr rejestracyjny: RKR 24FT,

-VIN: 3112071,

-wskazanie drogomierza: 68363 km,

-pojemność / moc silnika: 6842 cm3 / 110 kW (150 KM),

-wyposażenie dodatkowe: autopompa EURO 20/10,

Cena wywoławcza – 45.000,00 zł brutto

Pojazd można oglądać w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
tel. 13 43 502 12 wew. 134.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

Przystępujący do przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 4.500,00 zł gotówką
w Kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju lub przelewem na konto:
59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 z zaznaczeniem “Samochód pożarniczy STAR 266” do dnia 26.09.2022 r.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną brutto.

Minimalne postąpienie – 500 zł.

Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą ceną, nie niższą od ceny wywoławczej
i uzyska przebicie.

Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg,
    • przepada jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
    Nabywca pojazdu w terminie 7 dni od daty przetargu powinien wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać umowę, w przeciwnym wypadku Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju odstąpi od zawarcia umowy.
    Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pojazdu oraz transportu ponosi nabywca. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia.