biuletynInwestycje celu publicznegoObwieszczenie dot. „Budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce
Piastowe (z węzłem)

Obwieszczenie dot. „Budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce
Piastowe (z węzłem)