biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów