biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej placu Oczki – etap II zadania: „Modernizacja Al. Naftowej z budową oświetlenia parkowego w Iwoniczu-Zdroju”