biuletynWykonanie budżetuSprawozdania za III kwartał 2022 r.