biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28 – akcja informacyjna II