biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka i budowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz w ciągu drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 4606 i 3699 w km 0+038”,

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka i budowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz w ciągu drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 4606 i 3699 w km 0+038”,