biuletynOchrona środowiskaWydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbiórka i budowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 4606, 3699 w km 0+038″