biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla części Sołectwa Iwonicz przy ul. Zadwór”