biuletynInwestycje celu publicznegoObwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu  na działce nr ewid. 2241 w miejscowości Lubatowa, gmina Iwonicz-Zdrój”

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu  na działce nr ewid. 2241 w miejscowości Lubatowa, gmina Iwonicz-Zdrój”