biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi