biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie