biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2023–2027