biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzeprowadzenie kontroli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne