biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój w ciągu drogi gminnej ul. Torosiewicza dz. nr ewid. 1258 w km 0+041

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój w ciągu drogi gminnej ul. Torosiewicza dz. nr ewid. 1258 w km 0+041