biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok