biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Zmiana uchwały nr XLV/306/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój